Haver-hi un món (Haver-hi una gran diferència entre dos fets, entre dues coses)

Temes associats al refrany: maneres de dir, mon