Haver-hi ferralla (Sentir-se molt els instruments metàl·lics d'un grup musical)

Temes associats al refrany: música, la festa