Fer parts i quarts (Obrar injustament, afavorint els uns i perjudicant els altres)

Temes associats al refrany: maneres de dir, justiciaTraducción al castellano (google): Hacer partes y cuartos (Obrar injustamente, favoreciendo unos y perjudicando a los otros)