Estar plet i plet (Estar en contínua desavinença i discussió)

Temes associats al refrany: maneres de dir, justicia