Escolà, músic o barber, home de bé no pot ser (Tenen mala fama)

Temes associats al refrany: oficis, persones, música