Entre bons amics, un notari i dos testics (Adverteix que inclús entre les persones que es tenen plena confiança hi pot haver traïcions, malentesos o indiscrecions)

Temes associats al refrany: amistat, bona, justicia