Entrar en el món (Introduir-se en la vida social)

Temes associats al refrany: maneres de dir, mon