En el plor de l’hereu, l’alegria es veu (Ironitza sobre la pena de qui obtindrà un benefici)

Temes associats al refrany: riure/plorar, parentiu