En el cul del món (Molt lluny)

Temes associats al refrany: maneres de dir, mon