Els xiquets xarren a la plaça el que senten dir a casa (És difícil preservar la intimitat de la família quan hi ha a casa algú més, que directament o indirecta de

Temes associats al refrany: parentiu, parlar, casa