Els xiquets xarren a la plaça el que senten dir a casa És difícil preservar la intimitat de la família quan hi ha a casa algú més (animals, criats, parents, veïns, invitats), que directament o indirecta desvetlarà detalls de la seua vida)

Temes associats al refrany: parentiu, parlar, casa