El que al mes no es riu, entre burros viu (Riure és la cosa més natural en un xiquet de pit si li fan festes)

Temes associats al refrany: animals, persones, riure/plorar