El pecat mai va tot sol; és com els lladres, que s'apleguen (Vol dir que les accions pecaminoses solen cometre's amb intervenció de diverses persones)

Temes associats al refrany: justicia