El pecat d'Adam, tots el pagam (Es diu referint-se a un cas en què algú paga culpes d'altri)

Temes associats al refrany: justicia