El dia porta espardenyes (Es diu per la tardor, quan els dies s'acurcen molt, significant que porten calçat lleuger i fan molt de camí)

Temes associats al refrany: maneres de dir, estacions, dia i nit