Dóna'm, i dis-me moro, si vols (Vol dir que hi ha gent que consent qualsevol humiliació mentres vagi acompanyada de qualque guany)

Temes associats al refrany: donar, gentTraducción al castellano (google): Dame, y dime moro, si quieres (Quiere decir que hay gente que consiente cualquier humillación mientras vaya acompañada de algún ganancia)