De quartanes, no en toquen campanes (Significa que les quartanes no són malaltia mortal)

Temes associats al refrany: campana, salut, la mortTraducción al castellano (google): De cuartanas, no tocan campanas (Significa que las cuartanas no son enfermedad mortal)