De lluny es veu la vida; de prop, la gent (Quan no s’aprofundeix en les coses es té una impressió superficial i de conjunt; quan es produeix el contacte humà s’aprecia la individualitat de cada persona, amb els seus defectes i virtuts)

Temes associats al refrany: gent