D'un savi humil, cada paraula en val mil (El savi que es vanta de ser-ho és més fantasma que savi, ja que la saviesa i la humiltat van juntes)

Temes associats al refrany: persones, parlar, saber