D'avui avant [o d'avui enllà o de hui més] (En el temps venidor des d'avui)

Temes associats al refrany: temps, maneres de dir