D'allò més bé (Anar molt bé)

Temes associats al refrany: maneres de dir, beTraducción al castellano (google): De lo mejor (Ir muy bien)