Correguda d'escala (Es diu del moviment de la pilota que després de pegar al rebot, va amb força per l'escala, tot acostant-se a la corda)

Temes associats al refrany: joc, maneres de dir