Consells, en diners (Dita amb la qual s'inicia un desafiu. Davant de qualsevol insinuació, es posen els diners que seran els testimonis, es guanye o perda, de la partida de desafiu)

Temes associats al refrany: consells, diners, joc