Consell de vellesa, consell [o guia] de jovenesa (La molta edat comporta molta experiència en la vida)

Temes associats al refrany: consells, vell