Consell de vell, del cel avís (La molta edat comporta molta experiència en la vida)

Temes associats al refrany: vell, consells