Com més prop de la missa, més prop del diable

Temes associats al refrany: diable