Com més alt, [o gran] més animal (Expressió que s'aplica a una persona que té alçada física, però poca intel•ligència)

Temes associats al refrany: animals, persones, maneres de dir, gentTraducción al castellano (google): Cuanto más alto, [o gran] más animal (Expresión que se aplica a una persona que tiene altura física, pero poca inteligencia)