Com més vell, més pell (La molta edat comporta molta experiència en la vida)

Temes associats al refrany: vell, cos huma, persones