Com el fill d’en Perot, que ensenyava a fer culleres a son pare (Hi ha inconscients que pretenen saber més que els que els seus mestres i atrevits que no tenen por al ridícul)

Temes associats al refrany: parentiu, ensenyar