Cavallers, buenas tardes (Expressió amb la qual s'incia una partida. A continuació es dirà l'ordre del dia, és a dir, els jugadors que hi participen i les condicions de la partida)

Temes associats al refrany: joc