Cartes, dones i vi treuen l'home de sí (Els vicis desbaraten la rectitud de les persones

Temes associats al refrany: joc, vinya, beure, persones