Carta jugada, sort tirada

Temes associats al refrany: joc