Carregar [o endossar] el mort [les culpes o els neulers] a algú (Fer-lo objecte de les burles dels altres, o carregar-li la responsabilitat de coses en què no ha pres part)

Temes associats al refrany: maneres de dir, mortTraducción al castellano (google): Cargar [o endosar] el muerto [las culpas o los barquilleros] a alguien (Hacerlo objeto de las burlas de los demás, o cargarle la responsabilidad de cosas en que no ha tomado parte)