Cap jugador no pot ser home bo

Temes associats al refrany: joc, persones