Barca vella vol adob [adob = adobament, reparació] (Tot necessita un manteniment per a continuar sent útil)

Temes associats al refrany: mar, vell, persones, animals