Baliga_balaga (Expressió usada per referir-se a una persona que actua sense reflexió)

Temes associats al refrany: maneres de dir