As d'espases, bastos i sota, si jugues amb novells, jugada bona

Temes associats al refrany: joc