Arbre vell, trasplantat a terra nova... no prova (Si es poda severament l’arbre i es rega abundosament, pot sobreviure. Ací es refereix a les persones, que a la vellesa ja hem adquirit uns hàbits crònics impossibles de modificar)

Temes associats al refrany: vell, plantes