Aprenent de molt oficis [o ciències], mestre de poc [o res] (La dedicació simultània a moltes activitats dificulta l'especialització i per tant la destresa en una tarea concreta)

Temes associats al refrany: oficis, estacions, ensenyarTraducción al castellano (google): Aprendiz de mucho oficios [o ciencias], maestro de poco [o nada] (La dedicación simultánea a muchas actividades dificulta la especialización y por tanto la destreza en una tarea concreta)