Any de molt bon gra, poc de vi (Les pluges solen produir-se siga en primavera, siga en tardor, rarament en les dues estacions)

Temes associats al refrany: camp, any, bona, plantes, vi