Anar peix (No haver estudiat, no saber una assignatura, una lliçó, etc.)

Temes associats al refrany: ensenyar, maneres de dir, saber, animalsTraducción al castellano (google): Ir pescado (No haber estudiado, no saber una asignatura, una lección, etc.)