Anar el diable prop [d’algú] (Trobar-se algú en situació molt difícil o perillosa)

Temes associats al refrany: diable, maneres de dirTraducción al castellano (google): Fue el diablo cerca [de alguien] (Encontrarse alguien en situación muy difícil o peligrosa)