Anar a jaure (Gitar-se, ajaure's, ficar-se al llit. Per extensió anar-se’n a dormir)

Temes associats al refrany: maneres de dir, dormir