Amor que prest és vingut, prest és perdut

Temes associats al refrany: l'amor, consellsTraducción al castellano (google): Amor que pronto es venido, pronto es perdido