Amor fort dura fins a la mort (Hi ha amors que perduren fins més allà de la sepultura)

Temes associats al refrany: l'amor, la mort