Amor de gendre, bugada sense cendra

Temes associats al refrany: amor, parentiu, indumentària