Amic vell val més que els diners (Podem confiar en allò que coneixem de temps)

Temes associats al refrany: persones, diners, amistat