Amic i trasto que no serveix, si es perd, no es perd res (Vol dir que els amics, com els objectes, han d'esser útils, i si no, no cal tenir-ne)

Temes associats al refrany: amistat