Amb tota la boca (Amb veu forta)

Temes associats al refrany: parlar, maneres de dir, cos huma