Amb tanta sed d'aiguardent es begué l'enteniment

Temes associats al refrany: beure, vinya