Amb l'as, una en faràs, però burro no seràs [o Amb l'as una en faràs; i amb lo rei, burro seràs] (Refranys referents al joc de «burro»)

Temes associats al refrany: jocTraducción al castellano (google): Con el as, una en harás, pero burro no serás [o Con el as una harás, y con el rey, burro serás] (Refranes referentes al juego de «burro»)